Cung cấp giải pháp xử lý nước thải khu Resort hiệu quả

Trong những năm gần đây việc đầu tư vào các khu vui chơi, phục vụ nhu cầu du lịch, giải trí – Nghỉ ngơi đang là hướng phát triển mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về vui chơi giải trí và thể thao của cuộc sống hiện tại. Vì thế, các khu nghỉ […]

Hệ thống xử lý nước thải nhà hàng tối ưu nhất

Xử lý nước thải nhà hàng là quy trình cần thiết trong mà bất cứ doanh nghiệp sản xuất nào cũng cần chú ý tới. Các nhà hàng thường cố gắng giảm thiểu tối đa lượng nước thải và mức độ độc hại của nước thải khi ra môi trường.  Quy trình xử lý nước […]

Giải pháp xử lý nước thải ngành giấy

Công nghiệp sản xuất giấy là một trong những ngành công nghiệp được hình thành và phát triển từ rất lâu! Cùng với sự phát triển của khoa học – Kỹ thuật, kinh tế ngày càng phát triển hơn, nhu cầu sử dụng giấy của con người cũng theo đó mà đa dạng, phong phú […]

Dịch vụ xử lý nước thải làng nghề uy tín tại TPHCM

Ô nhiễm nước thải tại các làng nghề đang là một thách thức lớn đối với nước ta. Việc xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề mặc dù đã được Chính phủ quan tâm, thế nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề vẫn chưa được kiểm soát và xử lý thực […]